Jak vymazat a zakázat automatické vyplňování formulářů v prohlížečích Chrome a Safari

Funkce „Automatické vyplňování formulářů“ v prohlížečích Google Chrome a Safari je navržena tak, aby automaticky vyplňovala online formuláře pomocí dat uložených v prohlížeči. Níže naleznete kroky k vymazání dat automatického vyplňování formulářů a deaktivaci automatického vyplňování formulářů v prohlížečích Chrome a Safari.

Vymazat a deaktivovat automatické vyplňování formulářů v prohlížečích Chrome a Safari

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení ukládá vaše jméno, adresu a další informace, které zadáváte do online formulářů, aby vám tato data poskytla k vyplnění online formulářů.

Tato funkce je známá jako „Automatické vyplňování formulářů“ a je navržena tak, aby automaticky vkládala informace do online formulářů pomocí uložených informací, které jsou dostupné v prohlížeči.

Ačkoli lze funkci „Automatické vyplňování formulářů“ považovat za pohodlnou, může se stát problémem s ochranou osobních údajů v případě, že někdo jiný získá přístup k vašemu počítači nebo pokud stejný počítač používají i další lidé.

Proto níže uvádíme kroky k odstranění dat automatického vyplňování formulářů, které mohou být již uloženy v počítači, a také kroky k zakázání automatického vyplňování formulářů v prohlížečích Chrome a Safari.

Zakázat automatické vyplňování formulářů v prohlížeči Chrome

Postupujte podle níže uvedených kroků a deaktivujte automatické vyplňování formulářů v prohlížeči Chrome.

1. Otevřete v počítači prohlížeč Google Chrome.

2. Dále klikněte na ikonu 3 teček (nebo 3-řádek v případě počítače se systémem Windows) umístěnou v pravém horním rohu okna prohlížeče a poté v rozevírací nabídce klikněte na Nastavení.

3. Na obrazovce Nastavení prohlížeče Chrome přejděte dolů až na dolní část a v závislosti na verzi prohlížeče Chrome klikněte na možnost Upřesnit nebo Zobrazit pokročilá nastavení.

4. Dále přejděte o něco více dolů, dokud neuvidíte sekci Hesla a formuláře a klikněte na Nastavení automatického vyplňování.

5. Na obrazovce Nastavení automatického doplňování vypněte možnost automatického doplňování.

Prohlížeč Chrome tak nebude moci ukládat data formulářů automatického vyplňování do počítače. Tuto funkci můžete kdykoli znovu povolit přesunutím přepínače do polohy ON.

Vymažte data automatického vyplňování formulářů v prohlížeči Chrome

Podle pokynů níže vymažte údaje formuláře automatického vyplňování v prohlížeči Chrome

1. Klikněte na ikonu 3 teček umístěnou v pravém horním rohu okna prohlížeče, v rozbalovací nabídce klikněte na Další nástroje a poté v kontextové nabídce klikněte na možnost Vymazat data prohlížení (viz obrázek níže).

2. Na obrazovce Vymazat údaje o prohlížení klikněte na kartu Upřesnit, jako časové období vyberte možnost Všechny časy, ujistěte se, že je vybrána možnost Automatické vyplňování, a poté klepněte na tlačítko Vymazat data

Tím vymažete všechna data formuláře automatického vyplňování uložená prohlížečem Google Chrome v počítači. Čas na vymazání dat procházení bude záviset na tom, jak často jste vymazávali historii prohlížení.

Zakázat automatické vyplňování formulářů v prohlížeči Safari

Postupujte podle níže uvedených kroků a deaktivujte automatické vyplňování formulářů v prohlížeči Safari.

1. Otevřete v počítači prohlížeč Safari

2. Dále klikněte na záložku Safari v horním panelu nabídek vašeho Macu a poté v rozevírací nabídce klikněte na Předvolby ....

3. Na další obrazovce klikněte na kartu Automatické vyplnění a zrušte zaškrtnutí možností pro jiné formuláře.

4. Zavřete obrazovku Automatické vyplňování.

Poté prohlížeč Safari ve vašem počítači Mac již nebude shromažďovat a ukládat data formulářů.

Vymažte data automatického vyplňování formulářů v prohlížeči Safari

Podle pokynů níže vymažte data formuláře automatického vyplňování v prohlížeči Safari.

1. Otevřete v počítači prohlížeč Safari

2. Klepněte na kartu Safari v horním panelu nabídek na počítači Mac a poté v rozevírací nabídce klikněte na Předvolby ....

3. Na další obrazovce klikněte na kartu Automatické vyplnění a poté na možnost Upravit vedle položky Ostatní formuláře.

4. Poté klikněte na Odstranit vše a poté na Hotovo, abyste uložili změny, které jste provedli v prohlížeči Safari, do počítače.

Tím vymažete všechny informace o automatickém vyplňování formulářů, které již byly uloženy prohlížečem Safari ve vašem počítači.