Po zavření zastavte běh Google Chrome na pozadí

Prohlížeč Google Chrome může na počítačích se systémem Windows pokračovat v pozadí i po zavření okna prohlížeče. Níže naleznete kroky k zastavení běhu Google Chrome na pozadí v počítači.

Google Chrome běží na pozadí po uzavření

V dřívějších verzích aplikace Google Chrome poskytovala informace o tom, že je aktivní na pozadí, a to tak, že v systémové liště, která se nachází v pravém dolním rohu plochy, udržovala perzistentní ikonu Chrome.

To usnadnilo uživatelům zastavit běh prohlížeče Chrome na pozadí kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu Chrome v systémové liště a výběrem možnosti Konec.

Novější verze prohlížeče Chrome však takové označení neposkytují a je třeba zkontrolovat nastavení prohlížeče, abyste zjistili, zda prohlížeč Chrome běží na pozadí vašeho počítače.

Proč Chrome po zavření běží na pozadí?

To, zda bude Chrome i nadále aktivní na pozadí (po zavření okna prohlížeče), závisí na typu aplikací a rozšíření Chrome nainstalovaných v počítači.

Některé aplikace a rozšíření mají vestavěnou tendenci zůstat aktivní na pozadí, aby byly jejich informace aktualizovány a doručovány oznámení.

Takové aplikace požadují povolení prohlížeče k dalšímu běhu na pozadí a Google Chrome poskytuje toto oprávnění pro většinu aplikací a rozšíření stažených z obchodu Chrome.

Je však zcela možné zabránit tomu, aby byl prohlížeč Chrome aktivní na pozadí a spotřebovával prostředky na vašem počítači.

Zastavte běh Google Chrome na pozadí

Chcete-li zabránit aktivaci prohlížeče Google Chrome na pozadí v počítači, postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete v počítači prohlížeč Google Chrome.

2. Klikněte na ikonu nabídky s 3 body v pravém horním rohu obrazovky a v rozevírací nabídce vyberte možnost Nastavení.

3. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na Upřesnit.

4. Posunutím přepínače do polohy OFF přejděte dále do sekce Systém a deaktivujte možnost Pokračovat v běžících aplikacích na pozadí, když je prohlížeč Google Chrome zavřený.

5. Zavřete a znovu spusťte prohlížeč Chrome v počítači.

Poté již v počítači nenajdete prohlížeč Google Chrome, který provádí aktivity na pozadí.

Povolte Chrome běžet na počítači v pozadí

Tuto možnost můžete kdykoli povolit prohlížeči Chrome, aby spouštěl aplikace na pozadí. Přejděte do Nastavení Chrome> Upřesnit

Poté přejděte dolů do sekce Systém a povolte možnost Pokračovat v spouštění aplikací na pozadí, když je prohlížeč Google Chrome zavřený, přepnutím přepínače do polohy ZAPNUTO.