Jak stahovat více souborů pomocí IDM

Aplikace Internet Download Manager nahrazuje funkci stahování souborů v prohlížeči, takže po kliknutí na odkaz ke stažení se IDM spustí automaticky. Chcete-li do fronty IDM přidat více souborů, přetáhněte adresy URL pro stahování do okna Drop Target. Případně vyberte v dokumentu nebo aplikaci více adres URL a poté pomocí kontextové nabídky pravým tlačítkem přidejte soubory do fronty. Jakmile jsou soubory ve frontě, můžete buď zahájit stahování okamžitě, nebo naplánovat jejich pozdější stažení pomocí plánovače.

Drop Target

Krok 1

Otevřete IDM a poté v horní navigační nabídce klikněte na možnost „URL“. Otevře se nabídka URL.

Krok 2

Kliknutím na „Drop Target“ otevřete okno Drop Target.

Krok 3

Klikněte a přetáhněte URL ke stažení do okna Drop Target a poté přetáhněte URL do okna. Otevře se dialogové okno Stažení IDM.

Krok 4

Kliknutím na tlačítko „Procházet“ v dialogovém okně Stažení IDM vyberte umístění, kam se stažený soubor uloží. Přejděte na požadované místo a klikněte na „OK“.

Kliknutím na tlačítko „Spustit stahování“ zahájíte stahování okamžitě, nebo kliknutím na „Stáhnout později“ naplánujete stahování na později.

Více násobný výběr

Krok 1

Otevřete dokument nebo aplikaci obsahující seznam adres URL ke stažení.

Krok 2

Klikněte a přetáhněte kurzor na adresy URL, které chcete přidat do fronty IDM. Při výběru se adresy URL zvýrazní.

Pravým tlačítkem klikněte na zvýrazněnou URL a v místní nabídce klikněte na „Stáhnout VŠE s IDM“. Všechny vybrané adresy URL jsou přidány do fronty IDM.