Jak probíhá počítačová animace?

Animace je od počátku kinematografie jedním z nejpopulárnějších filmových žánrů. Najednou byly tyto animace založeny na ručně kreslených buňkách pro každý snímek filmu. V dnešní době dominuje animaci převážně CGI nebo počítačově generovaný obraz. Zatímco některá počítačová animace je také vytvářena snímek po snímku ručně (nebo myší), převážná většina je vytvářena pomocí 3D modelů, které jsou vytvářeny napříč řadou snímků a vykresleny. Proces animace má několik klíčových částí.

Storyboarding

Proces vytváření animace začíná scénářem scén, které na základě skriptu vytvoříte na papíře. Storyboarding v zásadě zahrnuje vytváření stránek komiksů, které osvětlují akci v různých scénách. To poskytuje vizuální odkaz na ostatní části procesu.

Modelování

V modelování jsou 3D modely, struktury, rekvizity a pozadí vytvořeny v modelovacím programu. Tyto modely jsou matematicky založené polygonové sítě. Každý je tvarován tak, aby připomínal postavu nebo předmět, který je potřeba. Důležitou součástí modelování je ujištění, že vytváříte sítě, které obsahují pouze tolik polygonů, kolik potřebujete, aby síť mohla ve scéně fungovat. U jednoduchého předmětu, jako je kniha, vám může uniknout jen pár. Ale se složitou postavou, jako je člověk, který musí být pózován, můžete mít desítky tisíc polygonů.

UV mapování a texturování

Jakmile jsou 3-D modelové sítě vytvořeny, musí být UVmapovány a strukturovány. Nejprve modelář definuje švy v modelu, podél kterých lze model rozdělit. Model však není doslova rozdělen. Místo toho švy definují, kam by měla být umístěna mapa textury umístěná na modelu. Samotná texturová mapa se pak vytvoří malováním na 2-D mapu založenou na UVmapě nebo malováním přímo na model. Tato mapa textury slouží jako barevná „kůže“ modelu. Bez této kůže by model vypadal jako neživá hmota.

Lanoví

Pokud je model takový, který musí být schopen pozice (jako osoba, pes nebo skládací stůl), bude muset být upraven. V procesu manipulace jsou části těla modelu definovány jako „skupiny“, přičemž všechny polygony v oblasti jsou přiřazeny ke skupině, například „larm“ nebo „rthigh“.

Animace

Když jsou všechny prvky pro animovanou scénu připraveny, načtou se do libovolného použitého animačního programu. Každý z nich je umístěn na scénu, je přidáno osvětlení a poté jsou nástroje pro pózování použity k pózování postav napříč sérií snímků na časové ose (na základě scénáře). Nakonec jsou tyto snímky vykresleny jako animace.