Oprava pro počasí nefunguje na iPhone nebo iPad

Někteří uživatelé hovoří o problému widgetu počasí, který nefunguje pro iPhone nebo iPad. Pokud je to váš případ i na vašem zařízení, měla by vám některá z níže uvedených řešení pomoci vyřešit problém na vašem iPhonu nebo iPadu.

Widget pro počasí nefunguje pro iPhone nebo iPad

Mít widget Počasí na uzamčené obrazovce iPhone nebo iPad může být opravdu pohodlné, protože poskytuje okamžité aktualizace počasí bez nutnosti přihlášení k iPhone a otevírání aplikace počasí.

Jak je však uvedeno výše, někteří uživatelé nahlásili problém, že widget počasí na iPhone nefunguje, není osvěžující, náhodně se obnovuje, widget počasí neaktualizuje teplotu v iPhone.

Níže naleznete některá logická řešení, která by vám měla pomoci vyřešit problém Počasí Widget nefunguje na iPhone.

Přidejte na obrazovku uzamčení widget počasí

Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte widget počasí na uzamknutou obrazovku vašeho iPhonu nebo iPadu. Můžete přejít k dalšímu řešení, pokud jste již na obrazovce zámku vašeho iPhone povolili widget počasí.

1. Přejeďte prstem zleva na obrazovce uzamčení vašeho iPhone, abyste na svém iPhone otevřeli obrazovku Widgety.

2. Na obrazovce Widgety přejděte dolů a klepněte na tlačítko Upravit.

3. Budete vyzváni k zadání hesla pro uzamčení obrazovky, abyste se dostali na obrazovku Přidat widgety.

4. Na obrazovce Přidat widgety přejděte dolů do části „Přidat další widgety“ a klepněte na tlačítko + vedle widgetu Počasí.

5. Poté klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu obrazovky uložte toto nastavení.

Povolit aplikaci počasí vždy přístup k vaší poloze

Aplikace Počasí potřebuje přístup k vaší poloze, aby vám poskytla aktuální informace o počasí. Pokud povolíte aplikaci počasí přístup k vaší poloze, můžete si vybrat ze dvou nastavení „Vždy“ a „Při používání aplikace“.

V případě, že aplikaci počasí povolíte přístup k místu „Při používání aplikace“, bude widget Počasí zobrazovat počasí z posledního aktualizovaného umístění a informace o počasí budou aktualizovány, až když začnete aplikaci používat.

Chcete-li zobrazit aktuální a aktualizované informace o počasí na Widgetu pro počasí, budete muset aplikaci Počasí povolit „Vždy“ přístup k vaší poloze podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete v zařízení iPhone nebo iPad Nastavení

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na Soukromí.

3. Na obrazovce Ochrana osobních údajů klepněte na Lokalizační služby.

4. Na obrazovce Služby určování polohy klepněte na Počasí.

5. Na další obrazovce klepněte na možnost Vždy.

Nyní, když má meteorologická aplikace neustálý přístup k vaší poloze, měli byste mít možnost vidět widget počasí zobrazující aktualizované informace o počasí na obrazovce zámku vašeho iPhone.

Obnovit polohu a soukromí

Chcete-li vyloučit závadu v nastavení Poloha a soukromí, můžete zkusit resetovat polohu a soukromí na svém iPhone.

1. Otevřete Nastavení> Obecné> Obnovit.

2. Na obrazovce Obnovit klepněte na možnost Obnovit umístění a soukromí.

3. V zobrazeném vyskakovacím okně klepněte na pro potvrzení.

Odstraňte aplikaci Počasí a znovu ji nainstalujte zpět

V případě, že Weather Widget ve vašem iPhone stále nefunguje správně, je pravděpodobné, že se aplikace stala chybnou nebo nekompatibilní s verzí iOS ve vašem iPhone.

Tento problém můžete vyřešit smazáním aplikace Weather Weather a jejím opětovným nainstalováním do iPhonu nebo iPadu.

1. Klepněte a podržte na aplikaci Počasí, dokud se nezačne kroutit, a potom klepněte na tlačítko „X“ vedle aplikace Počasí (viz obrázek níže)

2. V zobrazeném vyskakovacím okně klepněte na možnost Odstranit (viz obrázek výše).

3. Nyní vypněte iPhone. Počkejte 60 sekund a poté jej znovu zapněte.

4. Poté otevřete na svém iPhone App Store, vyhledejte aplikaci pro počasí a přeinstalujte aplikaci Weather na iPhone.

Aktualizace na nejnovější verzi systému iOS

Je pravděpodobné, že váš iPhone nespouští nejnovější verzi systému iOS, což způsobuje problém s aplikací Weather nebo widgetem Weather na vašem iPhone.

1. Na domovské obrazovce vašeho iPhone klepněte na Nastavení

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na Obecné.

3. Dále klepněte na Aktualizace softwaru.

4. Váš iPhone začne kontrolovat aktualizace. Pokud uvidíte aktualizaci k dispozici, klepněte na odkaz Stáhnout a nainstalovat.

Vynutit restartování iPhone

Je možné, že některé procesy související s meteorologickou aplikací na vašem iPhonu uvízly nebo se začaly blikat. Tyto problémy lze mnohokrát vyřešit vynucením restartování iPhone.

1. Stiskněte a držte současně tlačítka napájení i tlačítka Home na iPhonu.

2. Držte tlačítka Home i Power, dokud se obrazovka vašeho iPhone nezmizí a váš iPhone se restartuje s logem Apple.

3. Uvolněte obě tlačítka, jakmile se na obrazovce vašeho iPhone objeví bílé logo Apple.

Postup vynucení restartu nebo obnovení hardwaru iPhone je trochu odlišný na iPhone 7/7 Plus, na iPhone 8 / 8Plus a na iPhone X.