Jak přidat tlačítko Virtual Home na iPhone nebo iPad

Pokud používáte iPhone bez tlačítka Home nebo tlačítko Home na iPhonu nereaguje, můžete snadno přidat tlačítko Virtual Home na iPhone pomocí funkce Usnadnění přístupu v iOS.

Tlačítko Přidat virtuální domovskou stránku pro iPhone X

Funkce AssistiveTouch v systému iOS umožňuje provádět na iPhonu nebo iPadu širokou škálu akcí bez použití jakýchkoli tlačítek nebo gest.

Jakmile je na iPhonu povolena ikona AssistiveTouch, budete se moci odkudkoli z iPhonu vrátit na domovskou obrazovku jednoduše klepnutím na ikonu virtuální domovské obrazovky umístěné v nabídce AssistiveTouch.

V případě, že se vám nelíbí myšlenka nalezení tlačítka Virtuální domov v nabídce Usnadnění, můžete nechat ikonu pomocného dotyku vyvolat na domovskou obrazovku jediným klepnutím, čímž prakticky převedete ikonu AssistiveTouch na tlačítko domovské stránky virtuální nebo dotykové obrazovky.

Přidejte ikonu AssistiveTouch na iPhone nebo iPad

Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte ikonu AssistiveTouch na iPhone nebo iPad. Později můžeme převést ikonu AssistiveTouch na virtuální tlačítko nebo domovskou obrazovku dotykové obrazovky.

1. Otevřete na svém iPhone nebo iPhone X nastavení.

2 . Na obrazovce Nastavení klepněte na Obecné.

3. Na obrazovce Obecná nastavení klepněte na Přístupnost.

4. Na obrazovce Usnadnění přejděte dolů a klepněte na možnost AssistiveTouch.

5. Na další obrazovce zapněte možnost AssistiveTouch přesunutím přepínače do polohy ON.

6. Na obrazovce vašeho iPhone se okamžitě zobrazí ikona Floating AssistiveTouch.

7. Klepnutím na ikonu AssistiveTouch vyvoláte nabídku AssistiveTouch a v nabídce AssistiveTouch najdete tlačítko Virtuální domov (viz obrázek níže).

Klepnutím na tlačítko Virtuální domov se vrátíte zpět na domovskou obrazovku vašeho iPhonu nebo iPadu, stejně jako skutečné tlačítko Domů iPhone.

Proměňte ikonu AssistiveTouch na tlačítko Virtual Home

Ve výchozím nastavení jediným klepnutím na ikonu AssistiveTouch se otevře nabídka AssistiveTouch, odkud se dostanete k tlačítku Virtuální domov.

Ikonu AssistiveTouch však můžete přizpůsobit a proměnit ji na tlačítko Virtuální domovské obrazovky podle následujících kroků.

1. Klepněte na Nastavení> Obecné> Usnadnění> AssistiveTouch.

2. Na obrazovce AssistiveTouch klepněte na možnost One-Tap (viz obrázek níže)

3. Na obrazovce Jedním klepnutím klepněte na možnost Domů.

Od nynějška se ikona AssistiveTouch začne ve vašem iPhonu chovat jako dotyková obrazovka nebo tlačítko Virtual Home.

Kdykoli na něj klepnete, přejde vás zpět na plochu, stejně jako fyzické tlačítko Domů.

V případě, že chcete mít také možnost použít nabídku usnadnění přístupu, klepněte na možnost Poklepejte na obrazovce AssistiveTouch a potom klepněte na možnost Otevřít nabídku na další obrazovce.

Po tomto nastavení můžete pokračovat v používání ikony AssistiveTouch jako dotykového tlačítka na domovské obrazovce dotykové obrazovky a také otevřít plnou nabídku AssistiveTouch poklepáním na ikonu AssistiveTouch.

Učinte tlačítko Virtuální domov méně rušivým

V případě, že vás viditelnost tlačítka virtuálního domova ruší, je možné snížit krytí tlačítka Virtual Home Button, pokud se nepoužívá.

1. Otevřete Nastavení> Obecné> Usnadnění.

2. Na obrazovce Usnadnění přejděte dolů a klepněte na možnost AssistiveTouch.

3. Na obrazovce AssistiveTouch přejděte dolů a klepněte na Idle Opacity.

4. Na obrazovce Idle Opacity přetažením posuvníku doleva snížíte krytí nebo viditelnost tlačítka Virtual Home, zatímco se nepoužívá.