Jak vytvořit složku záložek v prohlížeči Safari v iPhone

Prohlížeč Safari v iPhone umožňuje vytvářet složky záložek a přidávat do nich webové stránky. Níže naleznete kroky k vytvoření složky záložek v prohlížeči Safari v iPhone.

Vytvořte složku záložek v prohlížeči Safari v iPhone

Při udržování záložek webových stránek v prohlížeči Safari bude pro vás obtížné rychle najít konkrétní záložku, o kterou máte zájem.

Tento problém lze vyřešit vytvořením složek záložek v prohlížeči Safari a uložením záložek do těchto složek.

Uložení záložek do příslušně pojmenované složky záložek v prohlížeči Safari v iPhone vám usnadní nalezení a rychlou revizi webových stránek později.

Podívejme se tedy na kroky, jak vytvořit složku Safari Záložky a přidat Záložky do složky Záložky na iPhone.

1. Vytvořte novou složku záložek v prohlížeči Safari na iPhone

Podle pokynů níže vytvořte složku Záložky v prohlížeči Safari v iPhone.

1. Otevřete na svém iPhone aplikaci Safari a klepněte na ikonu Záložky umístěné ve spodní nabídce.

2. Na obrazovce Záložky klepněte na možnost Upravit.

3. Poté klepnutím na možnost Nová složka vytvořte ve svém iPhone novou složku Safari Záložky.

4. Na další obrazovce zadejte Název složky záložek a na klávesnici klepněte na Hotovo.

5. Nyní uvidíte obrazovku Nová složka na záložkách, klepnutím na Hotovo uložte změny.

2. Uložte záložky do složky Záložky v prohlížeči Safari na iPhone

Při ukládání webových stránek do složky Záložky v prohlížeči Safari v iPhone postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete v prohlížeči iPhone prohlížeč Safari a navštivte webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.

2. Po načtení webové stránky klepněte na ikonu Sdílet ve spodní nabídce.


3. V zobrazené nabídce Sdílet klepněte na možnost Přidat záložku.

4. Na další obrazovce otevřete Oblíbené položky> vyberte složku Záložky, do které chcete umístit záložku, a klepněte na Uložit.

Záložka bude uložena do vybrané složky Záložky v prohlížeči Safari a webovou stránku budete moci kdykoli znovu zobrazit na svém iPhonu.

3. Odstraňte záložky ze složky záložek v prohlížeči Safari na iPhone

Záložky ze složky Safari Záložky na iPhonu můžete kdykoli uspořádat a odstranit.

1. Otevřete prohlížeč Safari v iPhone a klepněte na ikonu Záložky umístěné ve spodní nabídce.

2. Na další obrazovce otevřete složku Záložky klepnutím na ni.

3. Po otevření složky Záložky klepněte na možnost Upravit.

4. Poté klepněte na červený kruh vedle záložky, kterou chcete ze složky Záložky na iPhonu odebrat.

5. Klepnutím na Odstranit a Hotovo uložte změny.

Vybraná záložka bude odstraněna ze složky Záložky na vašem iPhone.