Jak blokovat někoho na iMessage iPhone nebo iPad

Pomocí funkce blokování v aplikaci Zprávy na iPhone je snadné zabránit lidem v odesílání nevyžádaných zpráv. Níže najdete kroky, jak Blokovat někoho na iMessage na iPhone nebo iPad.

Blokujte někoho na iMessage na iPhone

Předtím, než budete pokračovat s kroky Blokovat někoho na iMessage, musíte si být vědomi toho, že funkce blokování na iPhone funguje globálně.

To znamená, že jakmile někoho zablokujete v iMessage, zablokovaná osoba vás nebude moci kontaktovat pomocí iMessage, SMS textových zpráv, telefonních hovorů nebo FaceTime hovorů.

Blokované kontakty se budou i nadále zobrazovat ve vašem seznamu kontaktů. To vám umožní odblokovat kontakt v případě, že se tak rozhodnete.

Kroky, jak blokovat někoho na iMessages, se liší v závislosti na tom, zda je osoba, kterou chcete zablokovat, uvedena ve vašem seznamu kontaktů nebo neznámého odesílatele nebo spammeru.

Níže naleznete kroky pro blokování známých i neznámých odesílatelů v iMessage.

1. Kroky k zablokování někoho na iMessage na iPhone

Tato metoda Blokovat někoho na iMessage funguje pro známé i neznámé odesílatele na iPhone.

1. Otevřete na svém iPhone aplikaci Zprávy.

2. Klepněte na konverzaci osoby, kterou chcete zablokovat v iMessage.

3. Na další obrazovce klepněte na Jméno osoby a v rozbalené nabídce klepněte na ikonu Informace.

4. Na obrazovce Podrobnosti klepněte znovu na Jméno osoby.

5. Na další obrazovce přejděte dolů a klepněte na Blokovat tuto možnost volajícího.

6. Pokud se zobrazí výzva, potvrďte klepnutím na Blokovat kontakt

Vybraný kontakt bude okamžitě přidán do seznamu blokovaných položek ve vašem iPhone a nebude vám moci odesílat textové zprávy, volat ani FaceTime na iPhone.

2. Ztlumit konverzace v aplikaci Zprávy na iPhone

V případě, že si nepřejete do určité míry blokovat někoho na iMessage, můžete ignorovat konverzace z tohoto konkrétního kontaktu v iMessage.

1. Otevřete aplikaci Zprávy v zařízení iPhone nebo iPad

2. Přejeďte prstem doleva po konverzaci, kterou chcete ignorovat, a klepněte na možnost Skrýt upozornění.

Nyní budou všechny konverzace od tohoto konkrétního kontaktu ignorovány.

Kdykoli se můžete kdykoli vrátit zpět ke konverzaci, přejetím prstem doleva a klepnutím na možnost Zobrazit upozornění tuto konkrétní konverzaci zrušíte.

3. Odemkněte někoho na iMessage

Pokud změníte své rozhodnutí nebo skončíte blokováním někoho omylem v iMessage, můžete postupovat podle níže uvedených kroků a odemknout někoho v iMessage.

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na Zprávy.

2. Na obrazovce Zprávy přejděte dolů a klepněte na Blokované kontakty.

3. Na obrazovce Blokované klepněte na možnost Upravit v pravém horním rohu obrazovky.

4. Dále klepněte na červenou ikonu mínus „-“ a klepněte na možnost Odblokovat.

5. Klepnutím na Hotovo uložte tuto změnu do vašeho iPhone.

Tímto okamžitě odstraníte volajícího ze seznamu blokování ve vašem iPhone a budete moci přijímat hovory, iMessages a SMS textové zprávy od tohoto kontaktu.