Jak změnit domovskou a pracovní adresu v aplikaci Mapy v iPhone

I když změníte místo výkonu práce a bydlení, aplikace Mapy ve vašem iPhone bude i nadále poskytovat pokyny pro práci a domov na základě vaší staré adresy. Tuto chybu však lze snadno opravit změnou své pracovní a domácí adresy v aplikaci Mapy v iPhone.

Změna domovské a pracovní adresy v aplikaci Mapy v iPhone

Na rozdíl od Map Google Google v aplikaci Mapy Apple neexistuje žádná vyhrazená možnost ani obrazovka Nastavení pro změnu vaší domovské a pracovní adresy.

Aplikace Mapy používá vaši domovskou a pracovní adresu uvedenou na kontaktní kartě v iPhone a používá tyto informace k tomu, aby vám poskytla pokyny k domovu a do práce z jakéhokoli místa.

Jediným způsobem, jak změnit informace o domácí a pracovní adrese v aplikaci Apple Maps App, je tedy přístup ke kontaktní kartě v iPhone a aktualizace vaší domovské a pracovní adresy.

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Kontakty.

Případně můžete také klepnout na aplikaci Telefon a potom klepnout na možnost Kontakty ve spodní části obrazovky (viz obrázek níže).

2. Na obrazovce kontaktů uvidíte své jméno v horní části seznamu kontaktů se štítkem „Moje karta“ zobrazeným pod vaším jménem (viz obrázek níže)

3. Poté klepnutím na své jméno získáte přístup ke své kontaktní kartě v iPhone.

4. Na další obrazovce klepněte na odkaz Upravit v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže).

5. Po klepnutí na odkaz Upravit přejděte dolů na svou domovskou nebo pracovní adresu a podle potřeby je změňte.

Poznámka: Pokud jste dosud nenastavili domovskou nebo pracovní adresu, klepnutím na Přidat odkaz na adresu přidejte svou domovskou a pracovní adresu.

6. Jakmile změníte svou domovskou nebo pracovní adresu, klepněte na Hotovo v pravém horním rohu obrazovky.

Bude trvat nějakou dobu, než aplikace Apple Maps zaregistruje tuto změnu domovské nebo pracovní adresy.

Po několika minutách můžete otevřít aplikaci Mapy, abyste zjistili, zda změna adresy byla zaregistrována aplikací Mapy. Měli byste vidět svou novou domovskou adresu označenou malou modrou ikonou domova a svou novou pracovní adresu označenou malou ikonou hnědého kufříku.