Jak vytvořit skupiny kontaktů v iPhone

I když na iPhonu není možné vytvořit skupinu kontaktů, můžete vždy přejít na web icloud.com pomocí počítače Mac nebo PC a vytvořit skupiny kontaktů, které můžete v iPhonu využít. Podívejme se, jak vytvořit a spravovat kontaktní skupiny na iPhone pomocí iCloud.

Vytvářejte skupiny kontaktů v iPhone

Prvním krokem při vytváření skupiny kontaktů v iPhone je zajistit, aby vaše kontakty v iPhone byly zálohovány na iCloud. Tím zajistíte, že všechny vaše kontakty iPhone budou k dispozici na iCloudu, a to pomůže při rychlém přidávání vašich kontaktů do skupin kontaktů.

1. Na domovské obrazovce vašeho iPhone klepněte na Nastavení

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na iCloud.

3. Na další obrazovce povolte možnost Kontakty zálohovat se na iCloud přesunutím jezdce do polohy ON (viz obrázek níže)

Jakmile jste se ujistili, že vaše kontakty iPhone zálohují iCloud, postupujte podle následujících kroků a vytvořte ve svém iPhone nové skupiny kontaktů pomocí iCloud.

1. Pomocí počítače Mac nebo PC přejděte na stránku www.icloud.com a přihlaste se ke svému účtu iCloud

2. Jakmile jste ve svém účtu iCloud, klikněte na kartu Kontakty.

3. Na obrazovce Kontakty iCloud klepněte na ikonu + v levé dolní části obrazovky a poté na možnost Nová skupina (viz obrázek níže)

4. Uvidíte novou skupinu kontaktů vytvořenou s názvem Untitled Group 1 (viz obrázek níže).

5. V případě potřeby můžete pro tuto skupinu kontaktů zadat správné jméno a stiskem klávesy Enter tuto novou skupinu kontaktů uložit.

Přidat kontakty do nové skupiny kontaktů v iPhone

Nyní, když jste vytvořili novou skupinu kontaktů, můžete začít přidávat kontakty do této nové skupiny kontaktů podle následujících kroků.

1. Pomocí počítače Mac nebo PC přejděte na stránku www.icloud.com a přihlaste se ke svému účtu iCloud

2. Jakmile jste ve svém účtu iCloud, klikněte na kartu Kontakty.

3. Na další obrazovce klikněte na Všechny kontakty a poté vyberte Kontakty, které chcete přidat do nové skupiny kontaktů. Po výběru kontaktů můžete vybrané kontakty jednoduše přetáhnout do nové skupiny kontaktů (viz obrázek níže).

Tip: Můžete vybrat více kontaktů přidržením kláves Command (v systému Mac) a Ctrl (v systému Windows). Jakmile vyberete Kontakty, můžete je jednoduše přetáhnout do skupiny kontaktů, do které chcete tyto kontakty přidat.

Odstranění kontaktů ze skupiny kontaktů na iPhone

Chcete-li odstranit kontakty ze skupiny kontaktů na iPhone, budete muset znovu získat zpět počítač Mac nebo Windows a postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Pomocí počítače Mac nebo PC přejděte na stránku www.icloud.com a přihlaste se ke svému účtu iCloud

2. Jakmile jste ve svém účtu iCloud, klikněte na kartu Kontakty.

3. Na další obrazovce klikněte na skupinu kontaktů, ze které chcete odstranit kontakt.

4. Dále vyberte kontakt, který chcete odstranit z této skupiny kontaktů (viz obrázek v bodě 5 níže)

5. S vybraným kontaktem klikněte na ikonu ozubeného kola umístěnou v levém dolním rohu obrazovky a poté v zobrazené nabídce klikněte na možnost Odstranit (viz obrázek níže)

Jakmile kliknete na možnost Odstranit, vybraný kontakt bude odstraněn ze skupiny kontaktů. Odstranění kontaktu ze skupiny kontaktů však kontakt z vašeho iPhone neodstraní. Odstraněný kontakt budete stále moci najít v seznamu kontaktů pro iPhone.

Odstranění skupiny kontaktů v iPhone

V případě, že již kontaktní skupinu nepotřebujete, můžete smazat celou skupinu kontaktů. Tuto úlohu je třeba znovu provést přihlášením k účtu iCloud pomocí počítače Mac nebo PC.

1. Pomocí počítače Mac nebo PC přejděte na adresu icloud.com a přihlaste se ke svému účtu iCloud.

2. Jakmile jste ve svém účtu iCloud, klikněte na kartu Kontakty.

3. Na další obrazovce vyberte skupinu kontaktů, kterou chcete odstranit

4. S vybranou kontaktní skupinou klikněte na ikonu ozubeného kola umístěnou v levém dolním rohu obrazovky a poté v zobrazené nabídce klikněte na možnost Odstranit (viz obrázek níže)

Tím se odstraní vybraná skupina kontaktů spolu se všemi jejími kontakty. Všechny kontakty uvedené v této skupině kontaktů však budou stále dostupné ve vašem seznamu kontaktů pro iPhone.

Zobrazit skupinu kontaktů na iPhone

Nyní, když je vaše nová kontaktní skupina připravena, musíte se dočkat, až si tuto kontaktní skupinu můžete zobrazit na svém iPhone. Pro zobrazení nové skupiny kontaktů v iPhonu postupujte podle níže uvedených kroků.

1. V zařízení iPhone klepněte na aplikaci Kontakty.

2. Dále klepněte na možnost Skupiny, která se nachází v levém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže)

3. Na obrazovce Skupiny uvidíte novou kontaktní skupinu, kterou jste vytvořili v iCloud, která je uvedena v sekci iCloud (viz obrázek níže)

4. Chcete-li zobrazit kontakty v této skupině kontaktů, klepněte na novou skupinu kontaktů a poté klepněte na Hotovo v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek výše)

Poznámka: V případě, že máte velmi pomalé připojení k internetu, může dojít ke zpoždění při prohlížení nové skupiny kontaktů na vašem iPhone.