Jak zakázat Stisknutím tlačítka Domů odemknete v systému iOS 10

Ke zklamání mnoha uživatelů iPhonu odstranila společnost Apple v systému iOS 10 možnost „Slide to Unlock“ a nahradila ji nevyhovující „Press Home to Unlock“. Naštěstí je stále snadné Zakázat Stisknutím tlačítka Domů odemknout v iOS 10 a usnadnit přístup k iPhone.

Stisknutím tlačítka Domů odemknete v systému iOS 10

V systému iOS 9 bylo opravdu výhodné mít možnost odemknout iPhone s aktivovaným dotykovým ID jednoduše probuzením zařízení a položením prstu na tlačítko Domů.

Tento uživatelsky přívětivý režim odemykání iPhone bohužel po aktualizaci systému iOS 10 již není k dispozici. Nyní je třeba telefon probudit (stisknutím tlačítka Domů nebo tlačítka Spánek / Probuzení) a opětovným stisknutím tlačítka Domů znovu odemknout iPhone.

Existuje však snadné řešení, které zakáže stisknutí tlačítka Home to Unlock a umožňuje odemknout váš iPhone jediným stisknutím tlačítka Home.

Ještě lépe, pokud vaše zařízení podporuje novou funkci Raise to Wake, můžete iPhone prakticky odemknout, aniž byste museli stisknout jakékoli tlačítko.

Zakázat Stisknutím tlačítka Domů odemknete v systému iOS 10

Aby bylo možné deaktivovat stiskem tlačítka Home Unlock, budeme používat funkci usnadnění přístupu nazvanou „Rest Finger to Open“. To vám umožní odemknout váš iPhone, aniž byste museli stisknout tlačítko Domů.

1. Otevřete v zařízení iPhone aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.

2. Dále přejděte dolů a klepněte na Přístupnost.

3. Na obrazovce Usnadnění klepněte na tlačítko Domů.

4. Na další obrazovce ZAPNĚTE možnost pro otevření prstem v klidu posunutím posuvníku do polohy ON (viz obrázek níže).

Po aktivaci funkce Rest Finger to Open můžete jednoduše probudit váš iPhone a odemkne se, aniž byste museli stisknout tlačítko Domů.

V případě iPhone s aktivovanou funkcí „Raise to Wake“ můžete jednoduše iPhone zvednout a odemknout prstem na domovském tlačítku.

Povolit Stisknutím tlačítka Domů odemknete v systému iOS 10

V případě, že se vám nelíbí aktivace možnosti „Rest Finger to Open“ na vašem iPhone, můžete se vrátit zpět a deaktivovat tuto funkci a vrátit svůj iPhone zpět do výchozího nastavení „Povolit stisknutí tlačítka Home Home Unlock“ podle následujících kroků.

1. Klepněte na Nastavení, poté klepněte na Obecné.

2. Na obrazovce Obecné klepněte na Přístupnost.

3. Na obrazovce Usnadnění klepněte na tlačítko Domů.

4. Na další obrazovce přepněte vypínač klidového prstu do polohy Otevřít přesunutím posuvníku do polohy VYP (viz obrázek níže).