Jak povolit zálohování iCloud na iPhone nebo iPad

Svůj iPhone nebo iPad můžete nastavit tak, aby pravidelně zálohoval iCloud tím, že na svém zařízení povolíte možnost iCloud Backup. Níže naleznete kroky pro povolení zálohování iCloud na iPhone nebo iPad.

Povolte iCloud Backup na iPhone

Apple poskytuje všem svým uživatelům 5 GB volného úložného prostoru na iCloud a usnadňuje nastavení automatizované zálohy vašeho iPhone nebo iPad na iCloud.

Zálohování iCloudu pro iPhone obvykle zahrnuje všechny vaše zprávy iMessages, hlasovou schránku, nastavení zařízení, data aplikací, fotografie uložené ve složce Camera Roll a historii nákupů.

Všechny výše uvedené informace o iCloudu zůstanou v bezpečí, což vám umožní obnovit váš iPhone z iCloud pro případ, že přepnete na nový iPhone nebo potřebujete obnovit tovární nastavení zařízení.

Kroky k povolení zálohování iCloud v iPhone

Chcete-li povolit zálohování iCloud pro iPhone nebo iPad, postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete v zařízení Nastavení a klepněte na Apple ID.

2. Na obrazovce Apple ID klepněte na iCloud.

3. Na obrazovce iCloud přejděte dolů a klepněte na zálohu iCloud.

4. Na další obrazovce zapněte možnost iCloud Backup přesunutím posuvníku do polohy ON.

5. Ve vyskakovacím okně pro potvrzení klepněte na OK pro potvrzení.

Poté iPhone zahájí proces automatického zálohování dat do iCloud, kdykoli je uzamčen a je připojen k WiFi síti.

V případě potřeby můžete kdykoli provést ruční zálohování iPhone do iCloud klepnutím na možnost Zálohovat nyní na obrazovce Zálohování.

Poznámka: iCloud Backup nezahrnuje aplikace, hudbu, knihy a filmy, které jste si stáhli z iTunes a dalších zdrojů.

Všechny výše uvedené položky však budete moci znovu stáhnout z iTunes a App Store.