Jak používat ASUS Performance Boost

Performance Boost je funkce mnoha špičkových základních desek ASUS, která umožňuje systému dynamicky přetaktovat komponenty pro dočasné zvýšení výkonu, aby vyhověly náročným aplikacím. Povolte funkci Performance Boost po nastavenou dobu na základě požadavku systému nebo klávesovou zkratkou. Nakonfigurujte obě hodnoty v ovládacím panelu „Performance Boost“ v nástroji pro správu základní desky ASUS.

Krok 1

Otevřete nabídku „Start“, zadejte „Power Boost“ a stiskněte „Enter“.

Krok 2

Klikněte na „Upravit“ a poté na „Nastavení“.

Krok 3

Klikněte na kartu „Aktivace“ a vyberte „Klávesová zkratka“.

Krok 4

Stisknutím klávesy nebo kombinace kláves, kterou chcete použít, aktivujete režim Performance Boost. Poté stiskněte „Použít“.

Krok 5

Klikněte na tlačítko „Automatická aktivace“.

Krok 6

Klikněte na rozevírací nabídku „Prahová hodnota aktivace“ a poté vyberte množství CPU, které chcete aktivovat v režimu zvýšení výkonu. Vyberte „25%“, „50%“, „75%“ nebo „100%“. Chcete-li zadat vlastní nastavení, klikněte na „Vlastní ...“ a zadejte procento zatížení procesoru, které chcete nastavit jako svou prahovou hodnotu.

Dvakrát klikněte na „OK“. Nyní jste ve svém systému povolili a nakonfigurovali funkci Performance Boost.