Jak vypnout WiFi Assist na iPhone

S upgradem na iOS 9 je ve vašem iPhonu ve výchozím nastavení zapnuta nová funkce s názvem WiFi Assist. I když tato funkce pomáhá při rychlém a nepřetržitém prohlížení internetu, může také rychle procházet vaše data. V tomto článku se dozvíte, jak vypnout WiFi Assist na vašem iPhone.

Co je to WiFi Assist?

WiFi Assist je nová funkce představená společností Apple v iOS 9, která automaticky způsobí, že váš iPhone přepne na používání datového plánu telefonu, když detekuje slabý signál WiFi.

Přechod z WiFi na datový tarif je rychlý a bezproblémový, takže se prohlížení internetu jeví rychleji.

Příkladem práce s WiFi Assist je, když se přestěhujete do jiné místnosti ve vašem domě a signál WiFi klesne, pak WiFi Assist automaticky začne používat data vašeho mobilního telefonu. Tímto způsobem bude hudba, film nebo video, které jste na iPhonu sledovali, pokračovat v přehrávání.

Výhody WiFi Assist

WiFi Assist je dobrá funkce navržená pro zlepšení vašeho prohlížení internetu. Tuto funkci budou mít rádi ti, kteří mají neomezené datové plány.

Jak si dokážete představit, bez WiFi Assist může být vaše procházení internetu zpomaleno a přerušeno v případě, že se přestanete pohybovat mimo dosah WiFi, protože váš iPhone si udělá čas, aby zjistil, že jste opravdu mimo dosah.

Během těchto nepříjemných časů si možná pamatujete vypnutí WiFi v telefonu a ruční zapnutí dat. Můžete si také vzpomenout, že zapomenete přepnout zpět na WiFi.

Nyní po aktualizaci systému iOS 9 můžete očekávat, že váš iPhone plynule přepne mezi WiFi a celulárními sítěmi, aby vám poskytl nejlepší uživatelský zážitek.

Nevýhody asistence WiFi

Znepokojující věcí v souvislosti s technologií WiFi Assist je to, že uživatelům, kteří mají datové limity, mohou být účtovány nadměrné poplatky, protože tato funkce se automaticky přepne na datový plán telefonu.

Většina uživatelů si nemusí všimnout, že se jejich telefony přepnou na data, pokud nepřetržitě monitorují stavový řádek. Proto se doporučuje, aby byla funkce WiFi Assist vypnuta, zejména pokud máte omezený datový plán a chcete vyloučit možnost vzniku nesmyslně vysokých poplatků za překročení.

• Může automaticky vést k nadměrným nákladům, protože se automaticky přepne na data.
• Je těžké vědět, zda používáte Wi-Fi nebo mobilní data, pokud nepřetržitě nesledujete stavový řádek.

Jak vypnout WiFi Assist

Chcete-li v zařízení iPhone vypnout službu WiFi Assist, postupujte podle níže uvedených kroků. Pokud se obáváte, že se telefon automaticky přepne na mobilní data, což vede k nadměrným poplatkům,

1. Přejděte na Nastavení

Vyhledejte ikonu aplikace nastavení na domovské obrazovce a klikněte na ni.

2. Mobilní / mobilní data

Na stránce nastavení najděte Mobilní nebo mobilní data (název se liší podle toho, kde žijete) a klepněte na něj. (Viz obrázek níže v kroku 3)

3. Vypněte WiFi Assist

Nyní vypněte funkci WiFi Assist posouváním dolů do dolní části stránky a pomocí posuvníku vypněte funkci WiFi Assist. (Viz obrázek níže)

Jak zapnout WiFi Assist

V případě, že jste přesvědčeni o výhodách WiFi Assist a máte neomezený datový tarif, můžete i nadále používat WiFi Assist, který by měl být ve vašem iPhone standardně zapnutý.

Pomocí následujících kroků můžete v telefonu zapnout funkci WiFi Assist pro případ, že je v telefonu vypnutá.

1. Nastavení

Na domovské obrazovce zařízení vyhledejte ikonu aplikace nastavení a otevřete ji.

2. Mobilní / mobilní data

Na stránce nastavení najděte a klepněte na Mobilní nebo mobilní data.

3. Zapněte funkci WiFi Assist

Nyní přejděte dolů do dolní části stránky Nastavení mobilních zařízení a přepněte na WiFi Assist.