Jak změnit čas na Bose Wave

Zvukový systém Bose Wave má v obličeji zabudované digitální hodiny, které zařízení kromě zvukového systému umožňují fungovat také jako radiobudík. Tlačítka pro nastavení času pro zvukový systém Bose Wave jsou přímo na jeho pouzdře.

Krok 1

Zapněte zvukový systém Bose Wave buď pomocí tlačítka „Zapnout“ (na pouzdře), nebo pomocí tlačítka „Napájení“ na dálkovém ovladači.

Krok 2

Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení hodin“.

Krok 3

Stiskněte tlačítko „Tuning <“ nebo „Tuning Down“ na přední straně Bose Wave. Tím se posune zobrazený čas na Bose Wave dozadu a sníží se čas v krocích po jedné minutě. Podržení tlačítka způsobí, že se čas posune zpět rychleji.

Krok 4

Stiskněte tlačítko „Tuning>“ nebo „Tuning Up“ na přední straně Bose Wave. Tím se bude filmovat zobrazený čas na Bose Wave vpřed, čímž se čas zvýší v krocích po jedné minutě. Podržení tlačítka způsobí, že se čas bude pohybovat rychleji.

Když se na přední straně vaší Bose Wave zobrazí správný čas, přestaňte držet tlačítka „Ladění“ a „Nastavení hodin“.