Jak najít IP adresu Netgear Switch

První nastavení počítačové sítě může být trochu matoucí. Vaše počítače musí být nakonfigurovány pro komunikaci se síťovými zařízeními, což vyžaduje znalost různých IP adres. Jak tedy najdete IP adresu vašeho síťového přepínače? Pokud používáte přepínač Netgear, je sledování jeho IP adresy snadné pomocí softwaru Netgear Smartwizard.

Krok 1

Vložte instalační CD Smartwizard do jednotky CD-ROM. Případně si stáhněte instalační soubory do počítače (přejděte na odkaz „Zdroje“ a do příslušného pole zadejte číslo modelu přepínače). Až budete vyzváni, dokončete postup instalace podle pokynů na obrazovce.

Krok 2

Připojte ethernetový kabel k přepínači. Potřebné porty jsou umístěny na zadní straně přepínače. Druhý konec kabelu zapojte do počítače. Zapněte spínač.

Spusťte nově nainstalovaný nástroj „Smartwizard Gear Discovery“. Otevře se nové okno. Klikněte na tlačítko „Objevit“ v pravém dolním rohu části „Seznam zařízení“. Nástroj vyhledá přepínač. Jakmile bude zjištěn, objeví se nový seznam v části Seznam zařízení. IP adresa je uvedena ve druhém sloupci zleva.