Jak změnit název kontingenční tabulky

Je velmi snadné změnit název kontingenční tabulky v aplikaci Microsoft Excel. Níže najdete kroky ke změně názvu kontingenční tabulky spolu s příslušnými snímky obrazovky.

Změnit název kontingenční tabulky

Při vytváření kontingenční tabulky Microsoft Excel automaticky pojmenuje kontingenční tabulku jako kontingenční tabulku1 a další kontingenční tabulku, kterou vytvoříte, se pojmenuje kontingenční tabulka2.

Namísto dodržování této výchozí konvence pojmenování můžete změnit název kontingenční tabulky na něco smysluplného a relevantního pro data v kontingenční tabulce.

Například kontingenční tabulky se jmény „Prodej za leden“ nebo „Prodej podle měsíců“ se jeví ve srovnání s výchozími názvy generovanými Excelem (PivotTable1 a PivotTable2) významnější.

Další výhodou změny výchozích názvů kontingenčních tabulek je, že je budete moci odkazovat ve vzorcích a v kódování jazyka Visual Basic.

Kroky ke změně názvu kontingenční tabulky

Jak je uvedeno výše, název kontingenční tabulky v aplikaci Microsoft Excel je opravdu snadné změnit.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontingenční tabulku a v zobrazené nabídce klepněte na Možnosti kontingenčních tabulek.

2. Na obrazovce Možnosti kontingenční tabulky klikněte do pole vedle kontingenční tabulky a zadejte nový název kontingenční tabulky. V našem případě jsme naši kontingenční tabulku nazvali „lednový prodej podle obchodu“.

3. Po dokončení klikněte na tlačítko OK a uložte tuto změnu.