Jak zamknout modem

Pokud máte modem DSL, který funguje také jako bezdrátový směrovač, vaše širokopásmové připojení k internetu se ostatním zobrazí jako dostupné připojení. Pokud je vaše připojení k internetu zabezpečené, zobrazí se vedle vašeho připojení k internetu uzamčený zámek. Pokud je připojení nezabezpečené, vedle vašeho připojení se zobrazí odemčený zámek. Chcete-li zabránit ostatním v pokusu o přístup k internetu bez vašeho svolení, nakonfigurujte nastavení modemu tak, aby byl uzamčen před cizími vetřelci.

Krok 1

Otevřete internetový prohlížeč počítače.

Krok 2

Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu vašeho modemu. Níže jsou uvedeny výchozí adresy IP pro pět nejpopulárnějších modemů.

2Wire: 192.168.1.254 3COM: 192.168.1.1 D-Link: 192.168.0.1 Linksys: 192.168.1.1 Netgear: 192.168.0.1

Krok 3

Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo modemu. Pokud vaše uživatelské jméno a heslo nebylo změněno, použijte výchozí uživatelské jméno a heslo pro váš modem. Níže jsou uvedena některá výchozí uživatelská jména a hesla.

2Wire: Uživatelské jméno „admin“ Heslo „2Wire Wireless“ 3COM Uživatelské jméno „admin“ Heslo „admin“ D-Link: Uživatelské jméno „admin“ Heslo „admin“ Linksys: Uživatelské jméno „admin“ Heslo „admin“ Netgear: Uživatelské jméno „admin“ Heslo „ Heslo"

Krok 4

Klikněte na kartu „Zabezpečení“ vašeho modemu. Pokud jste tak dosud neučinili, zadejte do pole „SSID“ zobrazovaný název modemu. SSID je jednoduše název, který identifikuje vaše připojení k internetu.

Krok 5

Klikněte na „WAP“ nebo „WAP Settings“ (přesné znění se může lišit). Zadejte heslo pro váš modem. Ve většině případů se heslo může skládat z alfanumerických znaků.

Krok 6

Kliknutím na pole „Změnit heslo“ nebo „Heslo“ můžete změnit své heslo na jiné než výchozí heslo. Jinak může cizinec stále přistupovat k vašim internetovým službám, i když je visací zámek modemu uzamčen.

Kliknutím na „Uložit“ a „Použít“ (je-li k dispozici) uložte svá nastavení a použijte je.