Jak změnit jazyk v systému Windows 10

Výchozí jazyk v systému Windows 10 je angličtina (USA). Je však snadné změnit jazyk systému i jazyk zobrazení na vašem počítači. Níže naleznete kroky ke změně jazyka v systému Windows 10.

Změna jazyka v systému Windows 10

Během procesu nastavení poskytuje systém Windows 10 možnost zvolit si jazyk a tím se v počítači stane jazyk systému a jazyka zobrazení.

Pokud jste si však během procesu nastavení nevybrali jazyk, můžete přepnout na preferovaný jazyk, a to i po dokončení procesu nastavení.

Je možné změnit jazyk zobrazení i systémový jazyk v počítači na angličtinu, čínštinu, arabštinu, španělštinu a řadu dalších jazyků, aniž byste přeinstalovali systém Windows 10.

Poznámka: Pokud používáte účet Microsoft, změny nastavení jazyka se synchronizují se všemi vašimi zařízeními. Pokud tedy chcete změnit jazyk na jednom zařízení, budete muset deaktivovat funkci „Synchronizace jazyka“.

Chcete-li deaktivovat synchronizaci jazyka, přejděte na Nastavení> Účty> Synchronizovat vaše nastavení> Vypnout předvolby jazyka.

Kroky ke změně systému a jazyka zobrazení v systému Windows 10

V systému Windows 10 můžete podle následujících pokynů změnit jazyk systému a jazyka zobrazení.

1. Otevřete Nastavení a klikněte na Čas a jazyk.

2. Na další obrazovce klikněte v levém podokně na Jazyk. V pravém podokně přejděte dolů a klikněte na Přidat jazyk.

3. Na obrazovce Výběr jazyka vyberte jazyk, který chcete přidat, a klikněte na tlačítko Další.

Poznámka: Svůj jazyk můžete vyhledat zadáním do vyhledávacího pole nebo posunutím seznamu jazyků uspořádaných v abecedním pořadí dolů.

4. Na další obrazovce vyberte možnost Instalovat jazykovou sadu a nastavit jako můj jazyk zobrazení systému Windows a klepněte na tlačítko Instalovat.

Poznámka: Výběrem možnosti „Nastavit jako můj zobrazovací jazyk Windows“ změníte jazyk zobrazení v počítači z angličtiny na cizí jazyk, který právě instalujete.

5. Po instalaci vybraného jazyka se ujistěte, že je nainstalovaný jazyk vybrán jako zobrazovací jazyk Windows na obrazovce Nastavení jazyka.

Změna jazyka na úvodní obrazovce a nových uživatelských účtech

Instalace a použití jazykové sady na uživatelský účet nemusí nutně změnit jazyk na uvítacích a přihlašovacích obrazovkách, nabídce Start a uživatelských účtech.

1. Otevřete Nastavení a klikněte na Čas a jazyk.

2. Na další obrazovce klikněte v levém podokně na Jazyk. V pravém podokně přejděte dolů a klikněte na Nastavení jazyka pro správu umístěné v části „Související nastavení“.

3. Na další obrazovce klikněte na kartu Správa a poté na tlačítko Nastavení kopírování.

4. Na další obrazovce vyberte nebo zaškrtněte úvodní obrazovku a systémové účty, Nové uživatelské účty a klikněte na OK.

Tím zkopírujete nové nastavení jazyka na úvodní obrazovku a do všech uživatelských účtů v počítači.