Jak měkké a tvrdé reset Kindle Fire Tablet

Pokud některé zařízení nefunguje správně nebo nefunguje správně, běžnou praxí je měkký reset nebo tvrdý reset zařízení. Níže najdete kroky k Soft Reset Kindle Fire a také kroky k Hard Reset Kindle Fire Tablet.

Rozdíl mezi měkkým a tvrdým resetem?

Softwarový i tvrdý reset se používají k odstraňování závad a opravě nefunkčních zařízení, ale mají na zařízení své vlastní jedinečné efekty.

Soft Reset v podstatě resetuje nastavení zařízení zpět na výchozí tovární nastavení, aniž by došlo k vymazání dat uložených v zařízení. Proto může být Soft Reset užitečný v případě, že příčinou problémů na vašem zařízení je nesprávné nastavení.

V porovnání s tím Hard Reset vymaže všechny soubory a data ze zařízení a vrátí je zpět na původní stav, když jste je poprvé zakoupili. Proto je důležité zálohovat data na vašem zařízení, než začnete s tvrdým resetem.

Jak si dokážete představit, Hard Reset může být užitečný v případě, že problémy na vašem zařízení jsou způsobeny poškozenými nebo nefunkčními soubory.

Soft Reset Kindle Fire Tablet

V případě, že se váš Kindle Fire Tablet zasekne nebo zamrzne, měli byste vždy začít s měkkým resetem nebo jinými metodami odstraňování problémů a usilovat o tvrdý reset, pouze pokud selhaly všechny ostatní metody.

Postupujte podle níže uvedených kroků pro Soft Reset Kindle Fire Tablet

1. Stiskněte a držte současně tlačítka Napájení a Hlasitost na Kindle Fire, dokud se nezačne vypínat.

2. Jakmile je Kindle Fire zcela vypnutý, uvolněte tlačítka Power and Volume Down.

3. Po úplném vypnutí Kindle Fire počkejte dalších 10 sekund

4. Poté zapněte tablet Kindle Fire stisknutím a podržením tlačítka Napájení

Kroky pro Soft Reset Kindle HD a HDX (první až čtvrtá generace) zařízení jsou trochu jiné.

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na Kindle Fire po dobu asi 20 sekund (ignorujte všechny výzvy, které se mohou objevit na obrazovce)

2. Jakmile je Kindle Fire zcela vypnutý, počkejte asi 30 sekund.

3. Poté zapněte váš Kindle Fire Tablet stisknutím tlačítka napájení.

Hard Reset Kindle Fire pomocí nastavení

Můžete vyzkoušet Hard Reset Kindle Fire v případě, že vaše zařízení nefunguje správně, a to i po provedení Soft Reset a vyzkoušení dalších tipů pro řešení problémů.

Poznámka: Před provedením tvrdého resetu je důležité, abyste si na zařízení vytvořili zálohu dat, abyste ochránili možnost ztráty dat.

Ujistěte se, že je vaše zařízení nabito nejméně 30%, než se pustíte do následujících kroků k Hard Reset Kindle Fire Tablet.

1. Na Kindle přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů a potom klepněte na kartu Nastavení (viz obrázek níže)

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na Možnosti zařízení

Poznámka: V případě první nebo druhé generace Kindle Fire klepněte na Více a poté na možnost Zařízení.

3. Na obrazovce Možnosti zařízení klepněte na možnost Obnovit výchozí nastavení z výroby (viz obrázek níže)

4. Ve vyskakovacím okně, které se objeví, klepněte na možnost Obnovit a potvrďte, že si přejete tvrdě obnovit svůj tablet Kindle Fire.

Hard Reset Kindle Fire bez hesla

Nebudete mít přístup k nastavení na vašem zařízení pro případ, že byste ztratili heslo zámku obrazovky pro svůj Kindle Fire. V takových případech můžete získat přístup k vašemu zařízení podle následujících kroků k Hard Reset Kindle Fire without Password.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na Kindle Fire, dokud se na obrazovce vašeho zařízení nezobrazí výzva Vypnout. Klepnutím na OK vypnete Kindle Fire.

2. Jakmile je zařízení vypnuto, současně stiskněte a podržte tlačítka Napájení a snížení hlasitosti, dokud se na obrazovce vašeho zařízení neobjeví logo Amazonky (může to trvat asi 10-15 sekund).

V případě, že kombinace tlačítka napájení a snížení hlasitosti na vašem zařízení nefunguje, stiskněte a podržte tlačítka napájení a zvýšení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Amazon.

3. Logo Amazon zmizí po několika sekundách a na Kindle Fire uvidíte obrazovku zotavení systému Amazon

4. Na obrazovce obnovení systému Amazon použijte tlačítko snížení hlasitosti k výběru možnosti vymazání dat a obnovení továrního nastavení a poté stisknutím tlačítka Napájení vyberte tuto možnost.

5. Na další obrazovce přejděte pomocí tlačítka pro snížení hlasitosti na Ano - smažte všechna uživatelská data a poté stisknutím tlačítka Napájení zahajte proces tvrdého resetování tabletu Kindle Fire.