Jak převést ZIP na IPA

Pokud máte v počítači soubor IPA komprimovaný pomocí formátu ZIP, můžete jej dekomprimovat a získat původní soubor IPA. Apple iPod Touch, iPhone a iPad provozují operační systém iOS a aplikace a hry spuštěné na těchto zařízeních mají rozšíření IPA. Někdo možná komprimoval soubory IPA, které jsou zálohovány z vašeho zařízení iOS v počítači. Pokud jste tyto soubory IPA ze svého zařízení iOS odstranili a již je nelze znovu stáhnout z iTunes Store společnosti Apple, budete je muset před jejich obnovením zpět do zařízení pomocí aplikace iTunes od Apple dekomprimovat ze souboru ZIP. .

Krok 1

Spusťte ve svém počítači webový prohlížeč a přejděte na web vývojáře softwaru, který poskytuje dekomprimační aplikaci, například 7-Zip, IZARC nebo WinZip.

Krok 2

Stáhněte si aplikaci pro rozbalení a nainstalujte ji do počítače.

Krok 3

Spusťte aplikaci pro rozbalení a v nabídce aplikace klikněte na příkaz „Otevřít“ a poté přejděte do složky v počítači obsahující soubor ZIP.

Krok 4

Kliknutím na název souboru IPA jej vyberte a poté klikněte na „Otevřít“. Některé aplikace pro rozbalení také umožňují přetáhnout soubor zip přímo do okna aplikace ze složky v počítači.

Kliknutím na příkazové tlačítko rozbalte soubor ZIP. Soubor IPA se objeví ve stejné složce jako ten, který obsahuje soubor ZIP.