Jak opravit chyby na mém Yahoo! Stránka pošty

Vyřešte problémy s webovým prohlížečem, které způsobují Yahoo! Chyby pošty po přihlášení k přístupu k e-mailu. Časté chybové zprávy vyskakovacích oken mohou být způsobeny buď poškozeným nastavením prohlížeče nebo starými poškozenými dočasnými internetovými soubory uloženými v mezipaměti. Vymazání starých souborů a konfigurací může Yahoo! Chyby pošty. Chcete-li opravit Yahoo!, odstraňte dočasné soubory z Internetu nebo obnovte výchozí nastavení prohlížeče. Chyby pošty.

Vymažte dočasné internetové soubory

Spusťte Internet Explorer a stiskněte „Alt“, pokud položky nabídky nejsou viditelné nad adresním řádkem. Klikněte na „Nástroje“ a poté na „Možnosti Internetu“. Klikněte na tlačítko „Odstranit“ v části „Historie procházení“. Klepnutím zaškrtněte políčko „Dočasné internetové soubory“. Klepnutím zrušte zaškrtnutí zbývajících políček. Klikněte na tlačítko „Odstranit“. Klikněte na tlačítko „OK“.

Spusťte Mozilla Firefox a stiskněte „Ctrl-Shift-Del.“ Klepnutím zaškrtněte políčko „Mezipaměť“. Klepnutím zrušte zbývající zaškrtávací políčka. Klepněte na tlačítko „Vymazat soukromá data nyní“ nebo „Vymazat nyní“.

Otevřete webový prohlížeč Safari a stiskněte klávesu „Alt“, aby bylo možné zobrazit položky nabídky. Klikněte na nabídku „Upravit“. Klikněte na „Empty Cache“ a poté na „Empty“.

Restartujte webový prohlížeč. Připojte se k Yahoo! Pošlete poštu a ověřte, zda se již chyby nezobrazují.

Reset webového prohlížeče

Spusťte Internet Explorer a stiskněte klávesu „Alt“, pokud položky nabídky nejsou uvedeny nad adresním řádkem. Klikněte na nabídku „Nástroje“ a poté na kartu „Upřesnit“. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka „Odstranit osobní nastavení“. V poli „Obnovit nastavení aplikace Internet Explorer“ klikněte na „Obnovit“. Klikněte na „Zavřít“ a poté na „OK“. Restartujte Internet Explorer.

Otevřete webový prohlížeč Safari a klikněte na ikonu „Gear“ na pravé straně okna webového prohlížeče. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko „Resetovat“. Restartujte Safari.

Klikněte na tlačítko „Start“ systému Windows, do pole „Hledat“ zadejte „firefox –safe-mode“ a stiskněte „Enter“. Klepnutím vyberte možnosti „Zakázat všechny doplňky“, „Obnovit panely nástrojů a ovládací prvky“ a „Obnovit všechny předvolby uživatelů na výchozí hodnoty Firefoxu“. Klikněte na tlačítko „Provést změny a restartovat“.

Spusťte webový prohlížeč a připojte se k Yahoo! Pošta. Ověřte, že se chyby již nezobrazují.