Jak udělat vokály čistou v Audacity

Audacity je zvukový softwarový program, který je k dispozici ke stažení zdarma. V Audacity můžete vyčistit vokály pomocí grafického ekvalizéru. Tento nástroj je výchozí procesor dostupný v Audacity, který vám umožní upravit úroveň hlasitosti různých frekvencí vokálu. Nastavením těchto frekvencí můžete drasticky zlepšit jasnost blátivě znějícího vokálu. Grafický ekvalizér v Audacity se snadno používá.

Otevřete Audacity a importujte vokály, které chcete vyjasnit, kliknutím na „Soubor“, výběrem „Import“ a výběrem „Zvuk“.

Vyberte zvukový soubor v počítači, který představuje vokál, který chcete vyjasnit, a klikněte na „Otevřít“.

Klikněte na „Efekt“, vyberte „Vyrovnání“ a vyberte „Grafický ekvalizér“.

Snižte frekvence v grafickém ekvalizéru pod 60 Hz, abyste odstranili jakýkoli nízkofrekvenční rachot, který by mohl rušit vokály. Toho lze dosáhnout kliknutím na posuvníky označené 60 Hz a níže a přetažením dolů.

Pokračujte ve snižování nízkofrekvenčních pásem na grafickém ekvalizéru a pohybujte se až k pásmu 200 Hz, pokud zní hlasitý zvuk příliš silně a je třeba jej zeslabit.

Zvyšte frekvenční pásma kolem 150 Hz a přidejte tělo k příliš tenkému vokálu.

Zvyšte frekvenční pásma asi o 3 Khz, abyste přidali hlasitost a artikulaci a jasnost.

Zvyšte frekvenční pásma asi o 5 Khz, abyste přidali vokálu další přítomnost, což mu umožní proříznout mix.

Zvyšte frekvenční pásma od 10 Khz a výše, abyste zdůraznili vzdušný nebo dechový zvuk vokálů.