Jak nastavit WiFi na Panasonic Blu-ray

Společnost Panasonic poskytuje možnost snadného nastavení, která vám umožní téměř automaticky připojit bezdrátový přehrávač disků Blu-ray Disc k vaší domácí síti Wi-Fi. Vše, co potřebujete, je heslo k Wi-Fi a dálkové ovládání Blu-ray. Jakmile se připojíte, můžete si na televizi užívat streamování filmů, videa a hudby. Kromě přístupu ke službám, jako je Netflix a Pandora, můžete přehrávat mediální soubory uložené v počítači nebo mobilním zařízení.

Krok 1

Připojte přehrávač Blu-ray Disc k televizoru a zapnutím přehrávače zobrazte domovskou stránku na televizní obrazovce.

Krok 2

Pomocí dálkového ovladače přehrávače vyberte dlaždici „Nastavení“. V tomto a následujících krocích zvýrazněte pomocí tlačítek se šipkami možnost a poté ji vyberte prostředním tlačítkem „OK“.

Krok 3

Na obrazovce Nastavení vyberte „Nastavení přehrávače“.

Krok 4

Na obrazovce Nastavení přehrávače vyberte možnost „Síť“.

Krok 5

Vyberte možnost „Snadné nastavení sítě“.

Krok 6

Vyberte možnost „Bezdrátové připojení“.

Krok 7

Vyberte „Vyhledat bezdrátovou síť“.

Krok 8

V seznamu vyberte název bezdrátové sítě. Pokud vaše síť není uvedena, ujistěte se, že váš směrovač funguje, a stisknutím červeného tlačítka „R“ na dálkovém ovladači vyhledejte znovu.

Krok 9

Vyberte „Šifrovací klíč“ a zadejte přístupový kód bezdrátové sítě. Zobrazí se klávesnice na obrazovce.

Krok 10

Pomocí šipek a tlačítka OK na dálkovém ovladači zadejte přístupový kód a poté stisknutím tlačítka „Dokončit“ zavřete obrazovku klávesnice.

Krok 11

Výběrem možnosti „Nastavit“ odešlete přístupový kód a připojíte se k síti Wi-Fi.

Jakmile se zobrazí zpráva, že je nastavení dokončeno, stiskněte tlačítko „OK“ a poté se na dálkovém ovladači stiskněte několikrát tlačítko Zpět, abyste se vrátili na domovskou obrazovku.