Jak vypnout titulky na televizi Sanyo (4 kroky)

Titulky zobrazují dialogové okno a zvukové efekty jako textové překrytí na televizní obrazovce Sanyo. Tato funkce byla implementována, aby pomohla divákům se sluchovým postižením, ale může být užitečná i pro televizní diváky, když je Sanyo ztlumené nebo umístěné v přeplněném prostředí, jako je sportovní bar. Pokud nepotřebujete titulky a jsou povoleny na vaší televizi, můžete je vypnout pomocí dálkového ovladače nebo nastavení nabídky Sanyo.

Krok 1

Namiřte dálkový ovladač Sanyo na televizi a opakovaně tiskněte tlačítko „Caption“ nebo „Hold / No Function“, dokud titulky nezmizí nebo se na obrazovce nezobrazí „Off“. Můžete také použít nabídku TV k deaktivaci titulků pokračováním k dalšímu kroku.

Krok 2

Klikněte na tlačítko „M“ nebo „Nabídka“ na dálkovém ovládání.

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou dolů na dálkovém ovladači, dokud se nezvýrazní položka „Konfigurace“, a poté stiskněte tlačítko „OK“.

Zvýrazněte „Titulky“ a opakovaně stiskněte tlačítko se šipkou doprava, dokud se nezobrazí „Vypnuto“.