Změňte, kde Firefox stahuje soubory do počítače

Stejně jako Google Chrome i webový prohlížeč Firefox ukládá stažené soubory do hlavní složky „Stažené soubory“ uživatelského účtu. Ve Firefoxu však můžete snadno změnit výchozí umístění složky pro stahování a nechat prohlížeč Firefox ukládat stažené soubory na plochu nebo na jiné místo v počítači.

Změňte, kde Firefox stahuje soubory

Pokud jste jako já, možná budete chtít mít vše, co stáhnete z internetu, nejprve k dispozici na ploše, abyste si mohli stažený soubor snadno zobrazit a získat k němu přístup.

Později lze stažený soubor přesunout do příslušné složky nebo smazat a zobrazit do koše poté, co stažená položka splnila svůj účel.

Naštěstí je opravdu snadné změnit umístění složky Firefox Downloads Folder ve vašem počítači a pomocí webového prohlížeče Firefox stáhnout soubory na plochu svého počítače nebo na jakékoli jiné místo v počítači podle následujících kroků.

1. Otevřete v počítači webový prohlížeč Firefox.

2. Klikněte na tlačítko 3barové nabídky Firefoxu, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže).

3. V rozevírací nabídce klikněte na kartu Možnosti. (Viz obrázek výše)

4. Na další obrazovce klikněte na nabídku Obecné v nabídce postranního panelu (v případě, že na této kartě ještě nejste).

5. V sekci Stahování klikněte na kruh vedle Uložit soubory do a vyberte nové umístění složky Stahování kliknutím na Procházet (viz obrázek výše).

6. Jakmile kliknete na Prohlížeč ..., budete přesměrováni na obrazovku „Vyberte složku ke stažení“ (viz obrázek níže). Na této obrazovce můžete klepnutím na Plochu nechat Firefox ukládat stažené soubory na plochu.

Jak můžete vidět na obrázku výše, můžete si také nechat Firefox ukládat soubory do složky na ploše a prakticky do jakéhokoli místa v počítači. Můžete dokonce nastavit, aby Firefox ukládal soubory ke stažení na jednotku USB nebo na externí pevný disk připojený k počítači.

Nechte Firefox požádat o uložení stažených souborů

Při stahování souborů na plochu je lze okamžitě zobrazit, ale může také způsobit, že se pracovní plocha zaplní v případě, že na stažených souborech neprovedete žádnou akci (přesunout do příslušné složky nebo odstranit).

Další možností, kterou byste mohli mít, je proto, aby vás Firefox požádal o uložení stažených souborů. Při každém stažení souboru z Internetu vás Firefox požádá, abyste vybrali umístění staženého souboru.

1. Otevřete v počítači webový prohlížeč Firefox.

2. Klikněte na tlačítko 3barové nabídky Firefoxu, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže).

3. V rozevírací nabídce klikněte na kartu Možnosti. (Viz obrázek výše)

4. Na další obrazovce klikněte na nabídku Obecné v nabídce postranního panelu (v případě, že na této kartě ještě nejste).

5. V části Stahování klikněte na kruh vedle položky Vždy se mě zeptat, kam se mají ukládat soubory

Po tomto nastavení vás Firefox pokaždé, když se pokusíte stáhnout něco z internetu, vyzve k zadání umístění staženého souboru.

V případě, že si nejste jisti, můžete Firefox přímo uložit, aby uložil stažený soubor na plochu, nebo nařídit Firefoxu, aby soubor uložil do konkrétních složek, jako jsou obrázky, hudba a PDF, které můžete v počítači vytvořit a ukládat a spravovat stažené soubory.