Jak přidat fotografie do poznámek v iPhone

Aplikace Notes na iPhone usnadňuje přidávání fotografií do poznámek na iPhone z aplikace Camera Roll, Desktop a také z Internetu. Pokud to zní zajímavě, podívejme se na několik způsobů přidání fotografií do poznámek na vašem iPhonu nebo iPadu.

Přidat fotografie do poznámek v iPhone

Aplikace Notes na iPhone stále častěji používají uživatelé iPhone k vytváření seznamů upomínek, seznamů úkolů, spolupráce s ostatními a zaznamenávání užitečných tipů a informací pro pozdější přístup a dokonce i ke skrytí fotografií v iPhone.

Možnost přidat fotografie a videa je další funkcí aplikace Notes, kterou lze použít ke zvýšení kvality informací v poznámkách. Například přidání fotografií do receptu nebo jakékoli užitečné informace zaznamenané v poznámce mohou učinit užitečnější a snadnější pochopení.

Podívejme se nyní na různé způsoby přidání fotek do poznámek v iPhone

Přidání fotografií do poznámek pomocí možnosti Přidat fotografii

Aplikace Notes má ikonu Přidat fotografii, která usnadňuje procházení fotografií v aplikaci Fotografie na vašem iPhone a jejich přidání do kterékoli z vašich poznámek.

1. Otevřete aplikaci Notes na svém iPhone.

2. Spusťte novou poznámku klepnutím na tlačítko Nová poznámka v pravém dolním rohu obrazovky.

3. Klepnutím kdekoli v nové poznámce vyvolejte klávesnici a potom klepněte na ikonu plus, která se nachází nad klávesnicí (viz obrázek níže)

4. Dále klepněte na ikonu Fotoaparát na zobrazené liště nástrojů Poznámky (viz obrázek níže).

5. Nyní klikněte na možnost Photo Library v zobrazeném vyskakovacím okně (viz obrázek níže)

6. Klepnutím na možnost Photo Library (Knihovna fotografií) se dostanete do aplikace Photos (Fotografie) na vašem iPhone. Najděte fotografii, kterou chcete přidat do poznámek (ve složce Camera Roll nebo jakékoli jiné složce) a klepněte na ni (viz obrázek níže)

7. Na další obrazovce klepněte na možnost Vybrat a přidejte vybranou fotografii do aplikace Poznámky.

8. Klepnutím na Hotovo uložte poznámku spolu s fotografií do aplikace Poznámky.

Přidání fotografií do poznámek pomocí možnosti sdílení

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Fotografie a přejděte na položku Camera Roll nebo do jiné složky, kde je umístěna fotografie, kterou chcete přidat do poznámek.

2. Dále klepněte na možnost Vybrat v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže)

3. Klepnutím na fotografie vyberte Fotky, které chcete přidat do prostředí Notes, a potom klepněte na tlačítko Sdílet v levém dolním rohu obrazovky.

4. Na další obrazovce klepněte na možnost Přidat do poznámek (viz obrázek níže)

5. Na další obrazovce můžete přidat titulek, který bude přidán pod fotografii v poznámce, a klepněte na Uložit. pro uložení poznámky spolu s fotografiemi

6. V případě, že chcete přidat fotografii k existující poznámce, klepněte na položku vedle a vyberte poznámku.

7. V dalším vyskakovacím okně budete moci vybrat existující poznámku, do které chcete přidat fotografii.

Přidání fotografií do poznámek pomocí příkazů pro kopírování a vkládání

Chcete-li zkopírovat fotografii z libovolného místa na webu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Pomocí prohlížeče Safari navštivte web, kde se nachází fotografie, kterou chcete přidat do poznámek.

2. Dále klepněte a podržte na fotografii, kterou chcete přidat do poznámek na svém iPhonu, a poté klepněte na možnost Kopírovat v zobrazené nabídce (viz obrázek níže).

3. Nyní otevřete aplikaci Notes na svém iPhone

4. Otevřete existující poznámku nebo otevřete novou poznámku klepnutím na ikonu Nová poznámka v pravém dolním rohu obrazovky (viz obrázek níže).

5. Dále klepněte a podržte kdekoli na poznámce a poté klepněte na možnost Vložit v zobrazené bublinové nabídce.

6. Klepnutím na Hotovo uložte fotografii do poznámky

Odstranit fotografie z poznámek v iPhone

Při odstraňování fotografií z poznámek postupujte podle následujících pokynů

1. Otevřete Poznámku obsahující fotografie, které chcete odstranit.

2. Klepněte a podržte na fotografii, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na možnost Odstranit v zobrazené bublinové nabídce (viz obrázek níže)