Jak opravit chybějící tlačítko Přidat lidi v aplikaci Poznámky

Jedním z problémů, který obtěžoval uživatele iPhone při pokusu o použití funkce Spolupráce v aplikaci Poznámky, je chybějící tlačítko „Přidat lidi“. Naštěstí je snadné vyřešit problém ikony Missing Add People v aplikaci Notes na vašem iPhone.

Chybí tlačítko Přidat lidi v aplikaci Poznámky

Pokud na vašem iPhonu funguje vše dobře, měli byste vidět tlačítko nebo ikonu „Přidat lidi“ umístěné v horní části obrazovky v aplikaci Poznámky vedle tlačítka Sdílet.

Ikona Přidat osoby umožňuje přidat lidi do poznámek, se kterými chcete spolupracovat. Klepnutím na ikonu Přidat osoby se dostanete na obrazovku, kde můžete pozvat lidi do své poznámky pomocí iMessage, aplikace Mail, WhatsApp, Facebook a dalších možností.

V případě, že v aplikaci Notes na vašem iPhone nemůžete najít tlačítko „Add People“, může to být způsobeno nastavením iCloud pro aplikaci Notes nebo softwarovým závadou v iPhonu.

Podívejme se na některé z nejčastějších důvodů chybějící ikony „Přidat lidi“ v aplikaci Poznámky a jak je opravit.

Povolte aplikaci iCloud Access For Notes App

Jedním z běžných důvodů chybějící ikony Přidat osoby v aplikaci Notes je, že aplikace iCloud Access není povolena pro aplikaci Notes. Tento problém můžete snadno vyřešit povolením aplikace iCloud Access pro aplikaci Notes ve vašem iPhone.

1. Na Výchozí obrazovce vašeho iPhone klepněte na Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na iCloud.

3. Na další obrazovce přejděte dolů a povolte přístup aplikace iCloud pro aplikaci Notes přesunutím přepínače do polohy ON.

Jakmile je aplikace iCloud Access povolena pro aplikaci Notes, měli byste mít možnost vidět tlačítko „Add People“ v libovolné poznámce, kterou na svém iPhone spustíte ve složce iCloud aplikace Notes.

Otevřete poznámku ve složce iCloud

I po povolení přístupu iCloud do aplikace Notes se v aplikaci Notes nemusí zobrazit ikona Přidat osoby. To se stane, když na svém iPhonu otevřete Poznámku a ne v iCloud.

Pokud v aplikaci Notes nevidíte ikonu Add People, postupujte podle níže uvedených kroků a ujistěte se, že poznámku spouštíte nebo otevíráte ve složce iCloud aplikace Notes ve vašem iPhone.

1. Otevřete aplikaci Notes na svém iPhone.

2. Poté klepnutím na ikonu šipky zpět přejděte do zobrazení složky v poznámkách.

3. Na obrazovce Složky klepněte na složku Poznámky umístěná pod částí iCloud (viz obrázek níže)

4. Na další obrazovce spusťte novou poznámku klepnutím na ikonu Vytvořit v pravém dolním rohu obrazovky.

5. Uvidíte tlačítko Přidat osoby, které se nachází v horní části obrazovky (vedle ikony Sdílet) - Viz obrázek níže

Odstraňte a znovu nainstalujte aplikaci Notes na iPhone

V případě, že vám tlačítko Přidat lidi chybí, i po povolení přístupu iCloud do aplikace Notes a otevření poznámky v iCloud je pravděpodobné, že na vašem iPhonu je závada iOS, která ruší aplikaci Notes.

V takovém případě lze problém vyřešit odstraněním aplikace Notes z vašeho iPhone a opětovným nainstalováním.

1. Klepněte a podržte na aplikaci Notes, dokud se na domovské obrazovce vašeho iPhone nezačne kroutit společně se všemi ostatními aplikacemi.

2. Poté klepnutím na tlačítko Little X vedle aplikace Note tuto aplikaci z iPhonu odstraníte (viz obrázek výše)

Poznámka: Odstraněním aplikace Notes se také odstraní poznámky uložené ve vašem iPhone.

3. Nyní podržte stisknuté tlačítko Napájení na iPhonu, dokud se na obrazovce vašeho iPhonu nezobrazí tlačítko Posunout k vypnutí (viz obrázek níže)

4. Posunutím prstu přes tlačítko Slide to Power OFF vypněte iPhone (viz obrázek výše)

5. Počkejte 10 sekund a stisknutím tlačítka napájení restartujte svůj iPhone

6. Po restartování vašeho iPhone si stáhněte a nainstalujte aplikaci Notes na svůj iPhone z App Store.

7. Postupujte podle pokynů k nastavení aplikace Notes ve vašem iPhone a nezapomeňte udělit iCloud přístup k aplikaci Notes, kdykoli budete vyzváni.

8. Poté podržte stisknuté tlačítko Napájení na iPhonu, dokud se na obrazovce vašeho iPhonu nezobrazí tlačítko Posunutí k vypnutí (viz obrázek níže)

9. Posunutím prstu přes tlačítko Slide to Power OFF vypněte iPhone (viz obrázek výše)

10. Počkejte 10 sekund a stisknutím tlačítka napájení restartujte svůj iPhone

Po druhém restartu byste měli mít možnost vidět tlačítko „Přidat lidi“ vedle tlačítka Sdílet v aplikaci Poznámky na vašem iPhone.