Jak vymazat Garmin Nuvi

Pokud z jakéhokoli důvodu váš GPS Gamin Nuvi přestane reagovat a vypnutí a opětovné zapnutí zařízení problém nevyřeší, může pomoci úplné resetování zařízení. Provedení úplného resetu zcela vymaže všechna uložená uživatelská data a obnoví výchozí tovární nastavení jednotky. Vymazání dat ze systému může být také užitečné v případě, že se rozhodnete zařízení prodat nebo rozdat, protože ostatní si po vymazání dat ze systému nebudou moci prohlédnout navštívená místa a seznam oblíbených položek.

Krok 1

Umístěte prst nad pravou dolní část obrazovky. Držte prst na místě a stisknutím tlačítka napájení zapněte Garmin Nuvi.

Krok 2

Držte prst na místě v pravé dolní části obrazovky, dokud se nezobrazí vyskakovací zpráva. Tato zpráva vás požádá o potvrzení vašeho rozhodnutí vymazat všechna data.

Pokračujte klepnutím na „Ano“ a GPS automaticky vymaže všechna uložená data.