Jak připojit telefon k TomTom One XL

Zařízení GPS TomTom One XL se může připojit k mobilním telefonům kompatibilním s technologií Bluetooth, což vám umožňuje uskutečňovat volání hands-free prostřednictvím zařízení GPS a přijímat aktualizované informace o některých službách TomTom, například o dopravě. Telefon je připojen spárováním s One XL, podobně jako spárování telefonu s náhlavní soupravou Bluetooth. Abyste mohli dostávat aktualizace na One XL, musíte mít ve svém telefonním účtu bezdrátovou datovou službu a uživatelské jméno a heslo k účtu TomTom.

Krok 1

Klepnutím na obrazovku TomTom One XL otevřete hlavní nabídku.

Krok 2

Stisknutím tlačítka se šipkou doprava přejděte na druhou stránku nabídky a klepněte na „Správa telefonů“. Zobrazí se zpráva s informací, že je třeba vytvořit spojení mezi zařízením GPS a telefonem.

Krok 3

Pokračujte klepnutím na „Ano“. Zobrazí se druhá zpráva.

Krok 4

Zapněte Bluetooth telefonu a zpřístupněte jej. Možnosti Bluetooth se na mnoha telefonech nacházejí v části Nastavení. Další informace naleznete v příručce k telefonu.

Krok 5

Klepnutím na „Ano“ na TomTom One XL vyhledejte svůj telefon. Na obrazovce se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth.

Krok 6

V seznamu klepněte na název telefonu. Telefon zobrazí zprávu s výzvou k zadání přístupového klíče.

Krok 7

Jako telefonský klíč zadejte „0000“.

Krok 8

Pokud se zobrazí výzva k přijetí připojení Bluetooth s TomTom One XL, vyberte v telefonu možnost „Ano“ nebo „OK“. Po spárování telefonu a zařízení TomTom One XL se zobrazí zpráva „Blahopřejeme“.

Krok 9

Na zařízení GPS dvakrát klepněte na „Pokračovat“.

Krok 10

Dotkněte se „Ano“, pokud chcete využívat některé z doplňkových služeb TomTom, jako je TomTom Traffic. TomTom One XL konfiguruje bezdrátové datové připojení. Klepněte na „Ne“, pokud chcete použít pouze funkci handsfree volání a dokončit nastavení telefonního připojení.

Krok 11

Chcete-li používat další služby TomTom, klepněte na výzvu poskytovatele služeb nebo modelu telefonu, když vás k tomu vyzve TomTom One XL. Po připojení se zobrazí blahopřejná zpráva.

Krok 12

Klepněte na Pokračovat.

Krok 13

Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte své uživatelské jméno k účtu TomTom a klepněte na „OK“.

Zadejte své heslo k účtu TomTom a stiskněte „OK“.