Oprava chyby mobilní sítě není k dispozici v telefonu Android

Přestože je chyba „Mobilní síť není k dispozici“ většinou hlášena na modelech Samsung Galaxy Model Phones, k této chybě může dojít na jakémkoli telefonu Android. Níže naleznete některé způsoby, jak na svém telefonu Android opravit chybu „Mobilní síť není k dispozici“.

Oprava chyby mobilní sítě není k dispozici v telefonu Android

V telefonech s Androidem je obtížné určit jediný nebo běžný důvod chyby „Mobilní síť není k dispozici“. Proto uvádíme níže řadu metod, které ostatní uživatelé použili k úspěšnému vyřešení této chyby na svých telefonech Android.

Zapněte / vypněte letový režim

Je docela možné, že v telefonu Android byl náhodně povolen režim Letadlo nebo Režim Letadlo nebo jste na cestách zapomněli režim Letadlo během cesty a na to jste zapomněli.

I když v telefonu Android není povolen režim Letadlo, je známo, že zapnutí režimu Letadlo a jeho vypnutí je vyřešeno problémem Mobilní síť není na telefonech Android k dispozici.

1. Otevřete v telefonu Android aplikaci Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Režim Letadlo umístěné pod nadpisem Připojení.

3. Na obrazovce Flight Mode (Režim letu) aktivujte letový režim přesunutím přepínače do polohy ON (viz obrázek níže).

4. Dále deaktivujte režim letu přesunutím přepínače do polohy OFF.

Jak je uvedeno výše, jednoduchý úkon zapnutí / vypnutí letového režimu opravil chybu „Žádná mobilní síť“ pro mnoho uživatelů, kteří hlásili, že si po provedení výše uvedeného postupu najednou všimnou aktualizace a oznámení sítě.

Zakázat datový roaming

Stejně jako v letovém režimu může být datový roaming také náhodně povolen, nebo jste možná povolili datový roaming v telefonu Android a zapomněli na to.

1. Otevřete v telefonu Android aplikaci Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení klepněte na Mobilní sítě.

3. Na další obrazovce deaktivujte možnost datového roamingu přesunutím přepínače do polohy OFF (viz obrázek níže).

Automatické připojení k mobilní síti

Toto řešení fungovalo pro řadu uživatelů, u kterých se na jejich telefonu Android objevila chybová zpráva „Mobilní síť není k dispozici“.

1. Otevřete v telefonu Android aplikaci Nastavení.

2. Na obrazovce nastavení klepněte na možnost Mobilní sítě umístěná pod nadpisem Připojení (viz obrázek níže).

3. Na obrazovce Mobilní sítě klepněte na síťové operátory.

4. Na další obrazovce klepněte na možnost Vybrat automaticky a váš telefon Android automaticky vyberte preferovanou síť.

V případě, že to nebude fungovat, budete muset vyzkoušet jiné metody, jak jsou uvedeny níže.

Aktualizujte firmware

Je možné, že společnost Samsung nebo výrobce vašeho telefonu Android vydala aktualizaci firmwaru a vaše zařízení není aktualizováno na nejnovější verzi firmwaru.

1. Otevřete v telefonu Android aplikaci Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů do dolní části obrazovky a klepněte na O zařízení.

3. Na obrazovce O zařízení klepněte na Aktualizace softwaru.

4. Na další obrazovce klepněte na možnost Aktualizovat, aby zařízení zkontrolovalo aktualizace softwaru.

5. Nainstalujte aktualizace softwaru, pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace softwaru.

Vyjměte baterii a SIM kartu

Problém chybové zprávy „Mobilní síť není k dispozici“ v telefonu Android může být způsoben nesprávným vložením karty SIM nebo telefonem Android, který nedokáže přečíst kartu SIM.

1. Vypněte telefon Android a vyjměte SIM kartu a baterii.

2. Trpělivě vyčkejte asi 5 minut a poté vložte zpět do telefonu Android baterii a SIM kartu.

3. Zapněte telefon Android.

Tato metoda byla také uživateli hlášena jako velmi užitečná při opravě chyby mobilní sítě není k dispozici na jejich telefonech Android.