Jak vstoupit do systému BIOS v počítači Compaq Presario

Před načtením operačního systému do počítače Compaq Presario nejprve spustí nástroj s názvem Basic Input Output System (BIOS). Systém BIOS se používá k potvrzení, že veškerý hardware funguje správně, a k určení určitých nastavení, jako je systémový čas a pořadí, ve kterém by se zařízení měla zavést. Možná budete muset občas změnit některá nastavení systému BIOS ručně, což lze provést přístupem do nabídky systému BIOS při restartu počítače Compaq Presario.

Vypněte všechny otevřené soubory nebo programy. Restartujte operační systém počítače Compaq Presario.

Počkejte, až se na monitoru počítače objeví červené logo Compaq. Stisknutím klávesy použité k otevření nabídky systému BIOS. V závislosti na konkrétním modelu vašeho Compaq Presario bude klíč buď „F1“, nebo „F10“.

Procházejte možnosti v nabídce BIOSu společnosti Compaq pomocí kláves se šipkami. Stisknutím klávesy Enter získáte přístup k jakékoli možnosti, která je aktuálně zvýrazněna.

Po dokončení změn nastavení systému BIOS stiskněte klávesu „F10“; uložte nastavení a restartujte operační systém Compaq Presario. Chcete-li restartovat počítač bez uložení změn, stiskněte místo toho klávesu „Escape“.

Tipy

Pokud uděláte chybu a změníte nesprávné nastavení, můžete aktuálně vybranou možnost nabídky BIOS vrátit do původního stavu stisknutím klávesy „F5“.

Varování

Před vstupem do systému BIOS vždy uložte všechna důležitá data do externího zdroje pro případ, že omylem změníte nesprávné nastavení a zabráníte správnému zavedení Presario.