Jak používat videokameru Panasonic

Videokamera Panasonic Palmcorder má jedinečnou velikost (odráží se v názvu), která usnadňuje její přenášení a je perfektní pro vytváření improvizovaných videozáznamů. Přestože je Palmcorder malý, nabízí širokou škálu funkcí, včetně přehrávání videorekordéru, palubního LCD displeje, manuálního ostření, digitálního zoomu a funkce obraz v obraze, které jsou během počátečního provozu náročné. Podle tohoto postupu zahájíte nahrávání videa pomocí fotoaparátu Panasonic Palmcorder.

Krok 1

Připojte nabíječku baterií Panasonic Palmcorder do zásuvky. Vložte baterii Palmcorder do slotu na nabíječce. Zarovnejte dva zářezy na bocích baterie s hroty na slotu baterie; poté zatlačte na baterii a zasuňte ji do nabíječky. Počkejte, až zhasne kontrolka nabíjení, a vyjměte baterii.

Krok 2

Vložte baterii do slotu pro baterii na zadní straně videokamery, těsně pod okulárem. Zarovnejte dva zářezy na bocích baterie s hroty na slotu baterie. Zatlačte na baterii a zasuňte ji do Palmcorderu.

Krok 3

Vezměte 6,35 mm digitální kazetu a zatlačte na záložku „Záznam“ směrem ke středu kazety. Stiskněte tlačítko „LCD Open“ na Palmcorderu a vytáhnutím LCD monitoru ven jej otevřete. Zatlačením nahoru západku „Tape Eject“ otevřete kazetový prostor. Vložte kazetu do přihrádky tak, aby záložka „Záznam“ směřovala nahoru a okénko kazety směřovalo ven. Zavřete přihrádku na kazetu stisknutím tlačítka „Push Close“.

Krok 4

Přepněte tlačítko „Napájení“ umístěné napravo od baterie na nastavení „Fotoaparát“. Při pohledu skrz okulár na objekt posuňte číselník v horní části okuláru doleva nebo doprava, dokud nebude pohled ostře zaostřen.

Krok 5

Namiřte kamkordér Panasonic na scénu, kterou chcete zaznamenat. Stiskněte tlačítko „REC / PAUSE“, které se nachází mezi baterií a vypínačem. Po dokončení nahrávání zastavte Palmcorder opětovným stisknutím tlačítka „REC / PAUSE“.

Stisknutím tlačítka „REW“ v horní části zařízení Palmcorder přetočíte záznam videa zpět. Stiskněte tlačítko „STOP“. Je-li LCD monitor stále otevřený, stisknutím tlačítka „PLAY“ v horní části přehrávače Palmcorder zobrazíte právě nahrané video.