Jak formátovat iPod Shuffle

Pokud váš iPod Shuffle nefunguje správně nebo se chystáte jej prodat, budete chtít zařízení naformátovat. Formátování přehrávače iPod Shuffle vymaže všechny skladby a další data v paměti zařízení a resetuje iPod do původního stavu.

Připojte kabel USB pro iPod do spodní části přehrávače iPod Shuffle.

Vložte volný konec kabelu USB pro iPod do volného portu USB na počítači Mac nebo PC.

Otevřete aplikaci iTunes na počítači pomocí Docku na Macu nebo nabídky „Start“ na PC.

Klikněte na název svého přehrávače iPod Shuffle pod částí „Zařízení“ na levé straně okna iTunes.

Přejděte na kartu „Souhrn“ v horní části okna iTunes.

Klikněte na tlačítko „Obnovit“ ve středu okna a po zobrazení výzvy vyberte možnost „Obnovit a aktualizovat“. Program iTunes začne formátovat paměť vašeho přehrávače iPod a po dokončení procesu vyhledá nejnovější aktualizaci softwaru pro iPod a nainstaluje ji do zařízení. Formátování přehrávače iPod Shuffle by mělo trvat méně než 30 minut.

Položky, které budete potřebovat

  • iPod Shuffle

  • Počítač Mac nebo PC

  • software iTunes

  • Kabel USB pro iPod

Varování

Formátováním přehrávače iPod Shuffle vymažete všechna data na něm. Před formátováním zařízení nezapomeňte zálohovat hudbu.